Aşırı Zenginlik ve Fakirliğin Kaldırılması

Aşırı Zenginlik ve Fakirliğin Kaldırılması
 
"Hz. Bahaullah'ın öğretileri arasında en önemli prensiplerden biri, her insanın yaşamını sağlayacak günlük yiyecek ve kazanç araçlarında eşitlik hakkına sahip olma gerekliliğidir."
Bahai dininde, aşırı zenginlik ve fakirliğin olmayacağı dengeli bir toplumun yaratılışı için görkemli kanun ve öğretiler vardır. Şüphesiz ki bazılarının aşırı derecede zengin diğerlerinin ise acınacak derecede fakir olma durumu geliştirilecek bir organizasyonla sınırlandırılabilir.
"Yoksulluğun, açlıktan ölüme erişmesine müsaade edildiğini gördüğümüz zaman bu, bir yerde zulme rastlayacağımıza işaret olmalıdır. İnsanlar bu konuda hızla harekete geçmelidirler."
Bu konuda getirilecek düzenlemelerin yanı sıra her Bahai konunun aslında ruhani bir mesele olduğunun da bilincindedir.
"Ey dünyanın zenginleri! Fakirler aranızda emanetimdir. Emanetimi iyi saklayınız. Hep kendi rahatınızla meşgul olmayınız."
Kalplerimiz bu dünyanın zenginliklerine bağlanmaktan vazgeçerse ve zenginliğin kendi başına bir fazilet olmadığının bilincinde olursak, zenginliğimizi ihtiyaç içinde olanlarla paylaşmak kolaylaşır.
"Altın nasıl ateşle denenirse, Tanrı da insanları altın ile dener."
Hz. Bahaullah yardıma muhtaç olanların unutulmamasına dikkatimizi çekerken fakirlerin de dilenmesini yasak eder. Kendi hayatlarını kazanmak için Tanrı'ya güvenerek çalışmalarının gerektiğini söyler. Her fert kendi işini takibe ve bu dünyada görevini yapmaya çağrılmaktadır.