Taasupların Kaldırılması

Taasupların Kaldırılması
 
Hz. Bahaullah insanlığı felakete sürükleyen her türlü dini, ırki ve diğer tür taassupların unutulmasının gerekli olduğunu öğretir. İnsanlar, taassuba bağlı kaldığı sürece dünya barışa kavuşamaz. Geçmişteki tüm savaşlar, cinayetler ve dökülen kanlar çeşitli taassuplar nedeniyle olmuştur. İnsanlar, ülkeleri ve dinleri yüzünden savaşmış ve dünyaya yıkıntı, milyonlarca insana da ölüm getirmişlerdir.
 
"Allah'ın nazarında muhtelif kavimler arasında fark yoktur. Bütün ırklar, kabileler, kavimler, sınıflar Allah'ın nimet ve ihsanından eşit derecede pay alırlar. İnsanlar arasında bir tek fark varsa, o da Allah'ın Kanununa itaat derecesi itibarıyla olan farktır."