Genel ve Zorunlu Eğitim

Genel ve Zorunlu Eğitim
 
Bahai dininin temel öğretilerinden biri de -kız veya erkek- her çocuğun eğitilme zorunluluğudur. Eğer anne ve babalar çocuklarının eğitimini ihmal ederlerse Tanrı katında sorumludurlar.
 
"Her babaya kız ve erkek çocuklarını okuma ve yazmada eğitmesi emredilmiştir. Kim bu buyruğu ihmal ederse, Adalet Evi Üyeleri'nin görevi, eğer zenginse, ondan çocukların eğitimine gerekli olan parayı almaktır. Aksi halde -anne ve babası muktedir değilse- sorun Adalet Evi'ne devredilir. Doğrusu biz onu -Adalet Evi- fakir ve muhtaçların korunacağı bir yer yaptık."
 
"Kim evladını veya diğer çocukları eğitirse Benim çocuklarımı eğitmiş sayılır."
 
Hz. Bahaullah'a göre eğitim yalnız okuma ve yazma öğrenmek değildir. Çocuklar insan ırkına hizmet edebilecek şekilde eğitilmelidir. Bahai dinine göre eğitimin amacı, dünyanın bir ülke ve insanoğlunun onun vatandaşları gibi olduğuna inanan, hizmet ve sevgilerini tüm dünyanın düzeltilmesine harcayan kadın ve erkekler yetiştirmek olmalıdır.