Genel Barış

Genel Barış
 
Bütün ulusların birbiriyle iyi ilişkiler kurarak, birlik ve beraberlik içinde yaşaması, yardımlaşma ve dayanışma halinde olmaları, devamlı ve savaştan uzak bir güvenlik içinde yaşamaları için genel barışın kurulması gerekir. Barış ortamı içinde meydana gelebilecek her anlaşmazlık, bütün milletler ve devletler tarafından genel bir seçim ile kurulan uluslararası bir mahkeme tarafından verilecek kararlarla çözülecektir. Bu şekilde, anlaşmazlıkların savaşa dönüşmesine ve savaş araçları yapımına gerek kalmayacaktır. Yalnız ülkelerin iç güvenliklerinin sağlanması için her ülke küçük bir kuvvet bulunduracaktır.
"Yer yüzünde büyük bir kurultayın toplanması gerekir. Hükümdarlar ve devlet başkanları bu toplantıda en büyük barış için müzakerelerde bulunmalıdırlar. Bu devletlerin, insanlığın rahatı uğruna sağlam bir barışa girişmeleri gerekir. Bu takdirde, savaş ordularına ve araçlarına gerek kalmaz. Yalnız memleket ve şehirlerin güvenliği için bir miktar kuvvet bulundurmaya ihtiyaç olacaktır."