KaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydet

ANASAYFA

Bu web sitesi iki bahai bireyin ortak kurmuş olduğu bir web sitesidir. Bahai toplumunun resmi web sitesi www.bahaitr.org adresidir. Bu adresten ulaşabilirsiniz.....
*
SUNUŞ
Ana mesajı “insan âleminin birliği” olan ve hiçbir milli, etnik, sınıfsal, cinsiyetçi ya da dini ayrım yapmaksızın tüm insanları “bir ağacın meyveleri ve bir dalın yaprakları” olarak benimseyen Bahai Dini, 19. yüzyılın ortasında İran’da vücut bulan ve günümüzde dünyanın her ülkesinde milyonlarca inananı olan bir inançtır. Doğduğu ülkenin coğrafi yakınlığı nedeniyle Bahai öğretilerinin ulaştığı ilk yerlerin başında Osmanlı İmparatorluğu gelmektedir. Detaylarını yazının devamında bulacağınız gibi Osmanlı toprakları Bahai Dini’nin özellikle ilk yetmiş yıllık döneminde yaşanan en önemli olaylara sahne olmuştur. Bahai Dini’nin ülkemizle olan bağı günümüzde de Türkiye Bahai Toplumu ile varlığını sürdürmektedir.
"Hasta dünyayı sağaltmak için Hakkın takdir buyurduğu en müessir ilaç ve en kuvvetli vasıta bütün milletlerin tek bir davada ve müşterek bir dinde birleşmeleridir."
Devamını Oku...
KaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydet
İnsanoğlu, bu kutlu çağda, insanlık tarihinde görülmemiş teknolojik ve maddi bir gelişim elde etmiştir. Buna rağmen yeryüzündeki sorun ve sıkıntılar günden güne artmaktadır. Bu tek başına maddi gelişimin insanlığın refahı için yeterli olmadığının kanıtıdır.
Hz. Bahaullah bize insanlığın birliğini öğretti. Tüm insanlar tek bir Tanrı'nın çocuklarıdır. Eğer tek bir Tanrı'ya inanıyorsak birbirimizi bir ailenin -insan ailesi- üyeleri ve kardeş olarak benimsemeliyiz.
Hz. Bahaullah insanlığı felakete sürükleyen her türlü dini, ırki ve diğer tür taassupların unutulmasının gerekli olduğunu öğretir. İnsanlar, taassuba bağlı kaldığı sürece dünya barışa kavuşamaz.
Hz. Bahaullah gerçeğin tek olduğunu öğretir. Değişik insanlar değişik evlerde yaşayıp, güneşe renkli pencere camlarından bakan çocuklara benzerler.
Dünyadaki anlaşmazlıkların nedenlerinden biri de insanların birbirlerinin dillerinden anlamamalarıdır. Her ülkenin değişik dili vardır. Bir insan kendi ülkesinden dünyanın diğer bir bölgesine gittiğinde yabancılar arasında olduğunu hisseder.
Güvercinin kanatlarından birinin tüylerini yolarsanız diğer kanadı ne kadar kuvvetli olursa olsun uçamaz. Çünkü kuş uçmak için iki kanada gereksinim duyar.
"Hz. Bahaullah'ın öğretileri arasında en önemli prensiplerden biri, her insanın yaşamını sağlayacak günlük yiyecek ve kazanç araçlarında eşitlik hakkına sahip olma gerekliliğidir."
Din, dostluğa ve insanlar arasında bağlılıklara sebep olmalıdır. Oysaki insanlık alemi bu güne kadar sadece din yüzünden çıkan savaşlarda büyük kayıplara uğramıştır.
Biz Bahailer geçmiş bütün dinlerin temellerinin İlahi olduğuna inanırız. Bahai olmakla dinimizi değiştirmeyiz. Çünkü Tanrı’nın değişik zamanlarda bize gönderdiği tek bir dinin olduğuna inanıyoruz.
Bahai dininin temel öğretilerinden biri de - kız veya erkek - her çocuğun eğitilme zorunluluğudur. Eğer anne ve babalar çocuklarının eğitimini ihmal ederlerse Tanrı katında sorumludurlar.
 1 
TRANSLATE
FACEBOOK GRUBU

KaydetKaydetKaydetKaydet
ZİYARETCİ İSTATİSTİK
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret132372